A12(可列印淡彩索引片)


25*34mm(雙面),每張16片,每包32片,8色混合

A12

**若用戶端的印表機,在"預覽列印"時,無法呈現原設定之版面,即出現A4版面,則請下載: (A4版面)套印檔.**
WORD套印檔:*注意事項*
(1)直書
(2)直書(A4版面)
(3)橫書
(4)橫書(A4版面)
-----------------------------------------------------
(5)A3印表機(列印面朝下)使用: (紙張請手動橫向進入)
-----------------------------------------------------
*橫書使用-如何製作對摺文字*

服務據點

高雄總公司
電話:(07)792-3311
傳真:(07)792-8060
Email: sysop@herwood.com.tw

高雄市鳳山區鳳甲二街33號

服務據點

台北分公司
電話:(02)2571-5800
傳真:(02)2571-5700

台北市中山區林森北路67巷43號

相關品牌